Katarzyna Gajewska, Joanna Pasińska, Anna Wojciechowska

Posiadają wyższe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi. W projekcie odpowiedzialne za: Indywidualny Plan Wsparcia, poradnictwo zawodowe, informację w zakresie możliwych form pomocy społecznej, doradztwo edukacyjne, doradztwo w kwestiach mieszkaniowych.