O projekcie

Celem projektu pilotażowego „Czas na Młodych” jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia osób do 30 roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych.

Zakres udzielanego wsparcia i informacji dotyczy następujących obszarów:

aktywizacja


– zawodowa i poradnictwo zawodowe

informacja


– w zakresie możliwych form pomocy społecznej

doradztwo


– psychologiczne
– w zakresie edukacji
– w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
– w zakresie możliwości mieszkaniowych
– prawne i ekonomiczno-finansowe

08.04.2024; 08:00-14:00 – Indywidualne doradztwo psychologiczne

09.04.2024; 07:30-15:30 – Indywidualne doradztwo prawne
 
15.04.2024; 08:00-14:00 – Indywidualne doradztwo psychologiczne

23.04.2024; 07:30-15:30 – Indywidualne doradztwo w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej


Informacje i zapisy: 509 666 163, 509 666 145, 503 096 391

Zespół

Katarzyna Gajewska
Joanna Pasińska
Anna Wojciechowska

Doradczynie zawodowe

więcej

Rafał Grabowski

Psycholog

więcej

Adam Linert

Prawnik

więcej

Aleksandra Ziemska

Dietetyczka

więcej

Hanna Grochowska

Doradczyni zawodowa

więcej

Wykonawca projektu pilotażowego:
Powiat chełmiński

Realizator projektu pilotażowego:
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Lider projektu pilotażowego:
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

współpraca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Papowie Biskupim

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Chełmno

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Vistula Terra Culmensis

Fundacja Gospodarcza
Pro Europa

HR Development Studio
Hanna Grochowska